Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители

на 11 юли 2021 г.

Избирателите, които към 11 юли 2021 г. са поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки, в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

Секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, се образуват на територията на всяко населено място, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1 към Решение № 350-НС от 30.06.2021 г. на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) може да се подаде до кмета на общината/кметството или кметския наместник в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден (11.07.2021 г.) включително.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при кмета на общината/кметството/кметския наместник лично, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс: 03041 26 61;
  • по електронен начин:

-    през интернет страницата на ЦИК или

-    на адреса на електронната поща на Община Девин: obshtina@devin.bg или

-    на безплатен телефонен номер:0800 18425,на община Девин

Не се изисква квалифициран електронен подпис за подаване на заявлението.

Към заявлението за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия не се прилагат документи, освен пълномощни, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутияизтегли

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер