Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Съобщение за стартиране на проект „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 07 Юли 2021г. 14:40ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 01.07.2021 г. стартира проект „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Девин”. Общата стойност на проекта е 19 940,00 лв., от които 17 940,00 лв. представляват финансиране от Фонд „Социална закрила” и 2 000,00 лв. – собствен принос от Бенефициента община Девин. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.

Проектът е насочен към развитие на достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобряване качеството на живот, пълноценна реализация и грижа за децата в риск в общината.

По проекта се предвижда да бъде закупено оборудване и обзавеждане за помещения в Центъра за обществена подкрепа – гр.Девин за: сензорна зала, зала за индивидуална и групова работа, зала за рехабилитация и спорт, зала за игри. Оборудването ще се използва при ежедневните индивидуални, екипни и групови дейности и мероприятия за развитие потенциала на децата. Използването на оборудването ще допринесе за стимулиране развитието на двигателната активност, сетивните системи, когнитивните процеси, взаимодействието и комуникацията на потребителите на услуги, предоставяни в ЦОП – гр. Девин.

Реализацията на проекта е част от провежданата социална политика на ръководството на община Девин и ще допринесе за развитието и утвърждаването на Центъра за обществена подкрепа като желан партньор и място, където деца и семейства да намират своя опора в преодоляване на житейските трудности, получавайки нужното уважение, доверие, съпричастност, подкрепа и сигурност.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер