Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията за внесеното искане за преценяване на необходимостта от ОВОС „Крайпътен къмпинг и четири бунгала“, в ПИ № 17957.1.101 и ПИ № 17957.4.90“, в м. „Дълга лъка“, землище на с.Грохотно, община Девин.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 29 Юли 2021г. 16:35ч.

О     Б      Я    В       А

до

Заинтересованите лица и общественост

 

Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията за внесеното искане за преценяване на необходимостта от ОВОС „Крайпътен къмпинг и четири бунгала“, в ПИ № 17957.1.101 и ПИ № 17957.4.90“, в м. „Дълга лъка“, землище на с.Грохотно, община Девин. На основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34922 както и в продължение на 14 (четиринадесет)дни, всеки работен ден в периода от 29.07.2021 г. – 11.08.2021 г. , в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, ІІ-етаж, стая № 12, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, както и на интернет страницата на Община Девин.

 

 

Лице за контакти: Нагиян Селим – ст. експерт „Екология, програми и развитие”, тел.03041/23-35

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер