Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 29.07.2021 г. до 12.08.2021 г.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 29 Юли 2021г. 11:15ч.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.3, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

               

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

Дата на публикуване - 29.07.2021 г.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

01/ 29.07.2021 г.

       отвори;

ЕМИЛИЯ НАСКОВА ШИКОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

окончателен патентен данък

Акт за установяване на задължение 6041-1 /28.05.2021 г.

2

02/29.07.2021 г.

       отвори;

ВЕЛИЧКО АВРАМОВ БАДЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6050-1/02.06.2021 г.

3

03/29.07.2021 г.

       отвори;

МИТКО РУМЕНОВ ХАДЖИЙСКИ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6054-1/03.06.2021 г.

4

04/29.07.2021 г.

       отвори;

ВЕЛИЧКО ЕМИЛОВ ЧАУШЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6055-1/17.06.2021 г.

5

05/29.07.2021 г.

       отвори;

СЕЛВИ СЕЛВИЕВ СТАМБОЛИЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6056-1/17.06.2021 г.

6

06/29.07.2021 г.

       отвори;

РАМАН САЛИЕВ КУРФАЛОВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6057-1/17.06.2021 г.

7

07/29.07.2021 г.

       отвори;

ЗДРАВКО МЛАДЕНОВ ЯКИМОВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6060-1/ 18.06.2021 г.

8

08/29.07.2021 г.

       отвори;

МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАВЕЛИЕВА

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6062-1/18.06.2021 г.

9

09/29.07.2021 г.

       отвори;

АВРАМ ЛЕВЧИКОВ БАДЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6071-1/18.06.2021 г.

10

10/29.07.2021 г.

       отвори;

САЛИ МУСТАФОВ КЪСААЛИЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4859-1/20.11.2019 г. и

6075-1/08.07.2021 г.

11

11/29.07.2021 г.

       отвори;

ДЕНИС РАМАДАН НИЗАМ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6063-1/18.06.2021 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер