Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Търг с тайно наддаване за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект с № 2102 в горска територия - собственост на Община Девин, ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 17 Август 2021г. 15:58ч.

 

Община Девин обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект с №2102 в горска територия - собственост на Община Девин по реда на чл.49, ал.1, т.2, чл. 38 и чл. 53, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

Заповед № РД-09-488/17.08.2021г. на кмета на община Девин за провеждане на търга - ОТВОРИ;

 

Заповед за прекратяване - ОТВОРИ;

 

Тръжна документация - ИЗТЕГЛИ;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер