Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

                                   БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 

Приложение № 26-ПВР/НС

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Приложение № 27-ПВР/НС

Заявление за вписване в избирателния списък

Приложение № 28-ПВР/НС

Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК

Приложение № 29-ПВР/НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

Приложение № 30-ПВР/НС

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 31-ПВР/НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение № 34-ПВР/НС

Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

Приложение № 39-ПВР/НС

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

 

 

Заявление за гласуване по настоящ адрес (ако населеното място по настоящия адрес на избирателя е различно от населеното място по постоянния му адрес), може да се подаде чрез интернет страницата на ГД ГРАО тук: https://regna.grao.bg/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер