Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 25.10.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 20 Октомври 2021г. 14:38ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:25.10.2021 г. /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

2. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ:25.10.2021 г. /понеделник/ от 17:30 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

3.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ:25.10.2021 г. /понеделник/ от 18:00 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

4.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ:25.10.2021 г. /понеделник/ от 18:15 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер