Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Избирателите, които са поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки, в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

Секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, се образуват на територията на всяко населено място, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 заявления (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 7 заявления, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия може да се подаде до кмета на общината/кметството или кметския наместник в периода от 1 ноември 2021 г. до изборния ден (14.11.2021 г.) включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

-        саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината/кметството/кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс: 03041 26 61;

-        по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или на адреса на електронната поща на Община Девин: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , без да се изисква квалифициран електронен подпис;

-        на безплатен телефонен номер:0800 18425 на община Девин

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето – изтегли

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер