Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Стартира проект "Шарена градинка"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 22 Октомври 2021г. 11:14ч.

                                                                              centar obrazovatelna integracia

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 22.10.2021 г. стартира проект „Шарена градинка”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор №БС33.20-3-009 от 22.10.2021г. Общата стойност на проекта е 19 085 лева. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е девет месеца.

Проектните дейности са насочени към деца, родители и учители от детските градини в с.Грохотно, с.Гьоврен и ДГ "Здравец", гр.Девин. Основната цел е реализиране на ефективна образователна интеграция и социализация на децата от етническите малцинства на територията на община Девин. Планираните дейности са:
1. Организиране на групи по тематични занимания "Приказки на народите" и "Заедно играем“.
2. Организиране на два съвместни мероприятия- спортен празник и представяне на драматизация.
3. Открит урок по родолюбие и беседа на тема "Толерантност в общуването".
4. Организиране на две кръгли маси за обмяна на опит и добри практики при работата с деца от етническите малцинства.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Община Девин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер