Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявление за обществено обсъждане на План - сметка, чистота за 2022 г. Справка за постъпилите предложения и становища по Проект на План - сметка на разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 10 Декември 2021г. 17:45ч.

 

Справка по чл. 71 от Административнопроцесуалния кодекс, относно постъпили предложения и възражения на заинтересованите граждани и техните организации, по Проект на План-сметка на разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2022 г. - ОТВОРИ

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер