Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 20.12.2021 г. и 21.12.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Декември 2021г. 15:35ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

20.12.2021 Г.

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:20.12.2021 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:00 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

2.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ:20.12.2021 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 18:15 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

 

21.12.2021 Г.

1. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ:21.12.2021 г. /ВТОРНИК/ от 17:30 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

2.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ:21.12.2021 г. /ВТОРНИК/ от 17:30 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер