Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +" Съобщение за „Патронажна грижа +“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

logo proekti


 

 

Шести месец успешно се предоставя услугата „Патронажна грижа + в община Девин“, по Проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа +“ в община Девин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Услугата се предоставя в две направления и обхваща:

  • Направление 1 - Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

       До момента са обхванати 45 потребителя. Услугите се предоставя от: 1 специалист "Здравни грижи" - медицинска сестра; 1 психолог, 1 диспечер и 10     души "Домашни санитари".

  • Направление 2 - Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейност.

       До момента са подпомогнати 6 лица персонал на Център за обществена подкрепа „Слънчо“ и 51 потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности.

 Горещ телефон-0887797663 за заявяване необходимост от закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост на лица поставени под карантина.


www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа +“в община Девин, ДоговорBG05M9OP001-6.002-0144-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-6.002„Патронажна грижа +“

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер