Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Регистър на заявленията за достъп до информация - 2021 г. Регистър на заявленията за достъп до информация - 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 15 Февруари 2022г. 16:48ч.
РЕГИСТЪР
на заявленията за достъп до информация - 2021 г.
Регистр индекс Кореспондент - адрес Относно Решение за предоставяне - пълно, частично/отказ
91-2738-2/02.02.2021 г. СДРУЖЕНИЕ СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА ЗА ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО  ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ПК:2100
ПЛ.НЕЗАВИСИМОСТ № 14
E_MAIL: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Информация за изготвен и утвърден План-график за провеждането и възлагане на обществени поръчки през календарната 2021 г. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
91-2334-1/09.02.2021 г. БРАНШОВА КАМАРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЛАДКАРИ  В БЪЛГАРИЯ  СОФИЯ, УЛ."БАЧО КИРО"5, ВХ.А, ЕТ. 6, АП.25
E_MAIL: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Справка за изпълнители/доставчици/подизпълнители по обществени поръчки за доставка на брашно и хляб в детски градини и училища. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
91-2852-1/11.03.2021 г. ФОНДАЦИЯ АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД  ГР.СОФИЯ  1000
УЛ.КНЯЗ БОРИС 71, ОФИС 2
Информация за избори за народни представители 2021 г. - номерация, обхват и адреси на изборни секции, съгласно задълженията  по чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
91-2858-1/18.03.2021 г. Катерина Коцева София, ПК:1000 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за
сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.
Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
94И-854-1/19.03.2021 г. ИВАНКА  СЕИЗОВА  ГР.СОФИЯ, ПК:1000 Справка за изплатени суми под праговете на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, копия на фактури, източници на средства, финансови корекции за периода 01.01.2015 г. - 20.09.2020 г. Заявлението е оставено без разглеждане. Заявителят не е осъществил правата си, съгласно чл. 29 от ЗДОИ, в регламентирания за това срок.
05-01-44/26.03.2021 г. 05-01 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЯН  БУЛ."БЪЛГАРИЯ" №14
ГР.СМОЛЯН 4700
E_MAIL: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.   НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ЗАЩИТА,  ГР. СОФИЯ, УЛ. СТРАНДЖА № 140
Справка за организационно-техническата подготовка на избори, насрочени за 04.04.2021 г., за народни представители. Решение за предоставяне на информация в пълен обем по всички точки, касаещи община Девин, в заявлението, препратено по компетентност от Областна администрация - Смолян.
05-01-48/31.03.2021 г. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЯН  БУЛ."БЪЛГАРИЯ" №14
ГР.СМОЛЯН 4700
E_MAIL: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.      ПП "България на труда и разума", гр. Бургас, ул. "Апостол Карамитев" № 4, ет. 4
Справка за организационно-техническата подготовка на избори, насрочени за 04.04.2021 г., за народни представители. Решение за предоставяне на информация в пълен обем по всички точки, касаещи община Девин, в заявлението, препратено по компетентност от Областна администрация - Смолян.
92-609-1/14.04.2021 г. БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИ КОМИТЕТ  СОФИЯ, ПК:1504
УЛ. ВЪРБИЦА № 7
Информация по отношение на гласуването с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
91-2738-3/ 22.04.2021 г. ФОНДАЦИЯ АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД  ГР.СОФИЯ  1000
УЛ.КНЯЗ БОРИС 71, ОФИС 2
Информация за избори за народни представители 2021 г. -промяна на настоящ адрес. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
94А-1932-1/ 29.04.2021 г. Александър Стоилов Стоев   гр. София ул. "Бяла Черква" №24
ет. 11, ап. 53
E_MAIL: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Справка за договори за абонаментно правно обслужване, процесуално представителство по граждански и административни дела. Решение за частично предоставяне на информация.
04-19-9/29.04.2021 г. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  ПЛ.СВ.НЕДЕЛЯ № 5
ГР.СОФИЯ 1000                                                    94С-2714 АДВ.СВЕТЛОЗАР   ГР.ВАРНА, ПК:9004
Брой лица, поставени под запрещение към 04.04.2021 г. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
33-301-1/20.05.2021 г. ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА   БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №22, ЕТ.3
ГР.СОФИЯ, 1142
Справка за размера на избрани данъци и такси. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
91-232-3/14.06.2021 г. ЕТ АНРИ 64-АНДРЕЙ КЕХАЙОВ   БУЛ.БЪЛГАРИЯ №90, ЕТ.4
ГР.СМОЛЯН 4700
Справка за дейността на МБАЛ "Девин" ЕАД - размер на възнагражденията на ръководния състав на дружеството по месеци за периода 2008 - 2021 г. Заявлението е препратено по компетентност  на МБАЛ "Девин" ЕАД.
94Е-426-4/18.08.2021 г. ЕЛКА  АЛОВА    ГР.ДЕВИН Справка за издадено удостоверение за категоризиране на места за настаняване. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
91-14-29/02.09.2021 г. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ      ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
УЛ.ЯНКО САКЪЗОВ № 35
ГР.ПЛОВДИВ 4000                                             МЕГА ТРАНС СТРОЙ ЕООД      ГР.ДЕВИН, УЛ.ПИРИН №33
Възложена поръчка от община Девин на "Мега транс строй" ЕООД за почистване на опашката на язовир "Цанков камък гр. Девин в периода м.08.2015 г. -м. 10. 2015 г. и заверени копия на документи. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
09-256-1/24.09.2021 г. РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР "НА ТИ С ПРИРОДАТА"                    ГР. СОФИЯ, ПК:1142
УЛ. Г.С.РАКОВСКИ № 191 ВХ. Б
Информация и документи, касаещи дейността на община Девин по отношение на безстопанствените и домашни кучета. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
94Т-481-1/22.12.2021 г. Тодор Димитров   гр. Обзор Справка за договори за абонаментно правно обслужване, процесуално представителство по граждански и административни дела. Заявлението е оставено без разглеждане. Заявителят не е осъществил правата си, съгласно чл. 29 от ЗДОИ, в регламентирания за това срок.
15-91-2/22.12.2021 г. ФОНДАЦИЯ ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА                                             СОФИЯ, ПК:1000
бул. "Патриарх Евтимий" 64
Информация за подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, посещаващи детските градини на територията на община Девин. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
91-2852-2/23.12.2021 г. ФОНДАЦИЯ АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД  ГР.СОФИЯ  1000
УЛ.КНЯЗ БОРИС 71, ОФИС 2
Справка за размера на ставката за такса битови отпадъци на общината за периода 2015 - 2021 г. Решение за предоставяне на информация в пълен обем.
94Б-582-1/29.12.2021 г. БОРИС ТОЖАРОВ  гр. Обзор Справка за договори за абонаментно правно обслужване, процесуално представителство по граждански и административни дела. Заявлението е оставено без разглеждане. Заявителят не е осъществил правата си, съгласно чл. 29 от ЗДОИ, в регламентирания за това срок.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер