Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявление на проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин Справка относно постъпилите предложения във връзка с Проектa на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО:Постъпилите предложения във връзка с Проектa на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

1. Дата на публикуване на проекта: 11.02.2022 г. на интернет страницата на Община Девин.

2. Постъпили предложения и становища – В нормативно определения 30-дневен срок за обществено обсъждане, считано от деня, следващ датата на публикуване - 13.03.2022 г., няма постъпили предложения и становища.

НАТАША ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер