Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Покана за избор на членове на Съвета на децата на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Покана за избор на членове на Съвета на децата на територията на община Девин PDF Печат Е-поща
Петък, 25 Март 2022г. 18:01ч.

ЗАПОЧВАРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

 

Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него, младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила. Законодателните норми по отношение на детското участие в България са създадени въз основа на Конвенцията на ООН за правата на детето и обхващат всички сфери на обществения живот.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата е разработил процедура за избор на своите членове. Прилагането ѝ е разделено на 3 нива: общинско, областно и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детското участие, чрез избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, като всяко дете може да кандидатства само по едно от следните направления:

А) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Децата могат да кандидатстват и индивидуално. При индивидуалното кандидатстване е изключително важно кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта си. Важно е да се знае, че ролята на детето е представителна, т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. Затова е важно кандидатът да опише в мотивационното си писмо механизма, по който той/тя ще синхронизира мненията на децата от дадена административна област.

При попълването на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства,  всяко дете има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване, кандидатът автоматично участва в класирането и за свободните квотни места.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 Съгласно процедурата по избор на общинско ниво кандидатите за членове на Съвета изпращат документите за кандидатстване до 24 май на съответната година.

 Кандидатурите на децата от община Девин могат да бъдат изпращани по пощата на адрес: Общинска администрация-Девин, гр.Девин, ул. „Дружба” №1 или по електронен път на адрес:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 24.05.2022 г.

Получените кандидатури след тази дата няма да бъдат разглеждани.

 

Документи за кандидатстване:

  - Формуляр за кандидатстване - ИЗТЕГЛИ

  - Мотивационно писмо - ИЗТЕГЛИ

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер