Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

           

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

8/05.02.2015 г.

„СМИЛЕДА” ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

182-1/01.12.2014

2

8/ 05.02.2015 г.

„СМИЛЕДА” ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №182-1/01.12.2014 г.

3

11/05.02.2015

СТЕФАН РАДКОВ МИЛЕВ

********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

76-1/08.07.2014

4

11/05.02.2015

СТЕФАН РАДКОВ МИЛЕВ

********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация №76-1/08.07.2014

5

7/05.02.2015 г.

ГОРПРОМ АД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

186-1/03.12.2014

6

7/05.02.2015 г.

ГОРПРОМ АД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация №186-1/03.12.2014

7

12/05.02.2015 г.

ВЕСКА ЕМИЛОВА МИЛЕВА

********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

77-1/08.07.2014

8

12/05.02.2015 г.

ВЕСКА ЕМИЛОВА МИЛЕВА

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация №77-1/08.07.2014

9

09/05.02.2015

ЕТ СТОЯН ПЕХЛИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,

Акт за установяване на задължение по декларация №187-1/17.12.2014

10

09/05.02.2015

ЕТ СТОЯН ПЕХЛИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

187-1/17.12.2014

11

10/05.02.2015

ДЕВИН СТРОЙ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №188-1/17.12.2014

12

10/05.02.2015

ДЕВИН СТРОЙ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

188-1/17.12.2014

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер