Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Оспорени актове на Общински съвет - Девин Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22, ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22, ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 22 чл. 66, ал. 1, в частта „ …подпомаган от Председателския съвет…”, ал. 4 и чл. 137, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 33 по Протокол № 4 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Девин.

 

Протест - отвори

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер