Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Оспорени актове на Общински съвет - Девин Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че има Решение № 70 от 22.03.2022 г. на Административен съд Смолян
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 70 от 22.03.2022 г. по Административно дело №20227230700005/2022 г. Административен съд Смолян отменя по протест на Окръжна прокуратура – Смолян разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и ал. 20, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 22, чл. 66, ал. 1 в частта „подпомаган от Председателския съвет” чл. 66, ал. 4 и чл. 137, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 33 по Протокол № 4 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Девин.

Решението може да се обжалва и протестира пред Върховен Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

  Решение № 70 от 22.03.2022 г. - отвори

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер