Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, насрочени за 23.05.2022 г. и 25.05.2022 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

23.05.2022 г. (понеделник)

1. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” (УТОССГС)

ЗАСЕДАНИЕ: 23.05.2022г. (понеделник) от 17:00 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

25.05.2022 г. (сряда)

 

1. ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” (ОМДСТК)

ЗАСЕДАНИЕ: 25.05.2022 г. (сряда) от 17:15 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

2. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ЗСПЕ)

ЗАСЕДАНИЕ: 25.05.2022 г. (сряда) от 17:15 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

3. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (БФЕФП)

ЗАСЕДАНИЕ: 25.05.2022 г. (сряда) от 17:30 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер