Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 13.06.2022 година
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 10 Юни 2022г. 11:51ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 13.06.2022 година /понеделник/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –100 от 09.06.2022 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 72 от 18.05.2022 г. по Протокол № 5 на Общински съвет гр. Девин.

Докладва:Председателят на Общински съвет

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –101от 09.06.2022 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 73 от 18.05.2022 г. по Протокол № 5 на Общински съвет гр. Девин.

           Докладва: Председателят на Общински съвет

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –104от 10.06.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: Юри Поюклийски – Общински съветник

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

               Младши експерт

 

 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер