Начало ОБЯВЛЕНИЯ Информация за компенсиране и субсидиране на автобусни превози Информация за община Девин по член 71 от Наредбата отнасяща се за компенсиране и субсидиране на автобусни превози (НУРКНППЦОППАТПНАОКПСОППНАЛВТТПДРИПДП) за 2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 ИНФОРМАЦИЯ

За 2020 г.

 

По член 71 от Наредбата за условията и реда за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници,за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите  (НУРКНППЦОППАТПНАОКПСОППНАЛВТТПДРИПДП)

          1. Сключени са 5 договора за извършване на обществени услуги за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочени съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози. Тези договори са в PDF формат с линкове:

Договор Д-385/14.09.2020 г. отвори

Договор Д-386/14.09.2020 г. отвори

Договор Д-387/14.09.2020 г. отвори

Договор Д-388/14.09.2020 г. отвори

Договор Д-389/14.09.2020 г. отвори

          2. Предоставени са на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2020 година.

 

Общо за 2020 г.: 303556,66 лева

По фирми:

по

ред

Превозвач

(наименование, ЕИК,

седалище и адрес на

управление)

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

(общо)

ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери

(общо)

служите-

лите по чл. 19, т. 7

деца и
ученици до
16 години

1

2

3

4

5

6

1.

ЕТ "Анжел-Г Горан Каменов", ЕИК 1205023303, 4800 гр. Девин ул. "Гранит" № 11

88368,42

17440,00

10550,34

67764,07

2.

"АРМАНДО-61" ЕООД, ЕИК 201808008, гр. 4800 Девин ул. "Рожен" № 4

53720,93

-

1098,72

35479,91

3.

"ЕРЕА ТРАНС" ЕООД, ЕИК 2021111688, гр. Доспат, област Смолян

 

-

688,90

 
           

3.

"ШАН ТРАНС" ЕООД, ЕИК 204874433, 4811 с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян

23295,31

-

5150,06

 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер