Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг 2022 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 21 Юни 2022г. 11:50ч.

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание, чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 г. от Общински съвет Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – ЗДРАВКО ИВАНОВ КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, СЪС СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

1. Максимален размер на дълга – 600 000 лв.

2. Валута на дълга – лева.

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем.

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1 буква „б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по сметка за бюджетни средства на община Девин.

5. Условия за погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с включен 6-месечен гратисен период, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.

6.1 Максимален лихвен процент – плаващ, формиран като 6-месечен EURIBOR + надбавка, но не повече от 4 % за надбавкатана годишна база.

6.2 В случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвения процент по т.6.1 завишен с предложената от участниците надбавка.

6.3 Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване.

7. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината.

8. Място и дата на провеждане на обсъждането – 04.07.2022 г. (понеделник) от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

Проекта за поемане на дългосрочен общински дълг може да изтеглите от ТУК

 

Здравко Иванов

Кмет на община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер