Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за обект: „Разширение на база за рибопроизводство и еко туризъм” в землището на с.Беден, община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 09 Февруари 2015г. 17:24ч.

 

На основание чл. 6, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с депозирано в Община Девин инвестиционно намерение на „АГРОТЕКСИМ” ЕООД

 

 

О Б Я В Я В А М Е:

 

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за обект: „Разширение на база за рибопроизводство и еко туризъм” в землището на с.Беден, община Девин.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 09.02.2015 г. – 22.02.2015 година, в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, ІІ етаж, стая 12, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 

 

Лице за контакти: Златка Устабашиева – главен експерт „Зелена система и Екология” в отдел „УТИОС”, тел. 03041/23-35.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер