Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на обществен достъп до информацията за обект:„Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ на „ Завод за минерални води” на „Девин” АД - актуализирана
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

На основание чл. 6, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с депозирано в Община Девин инвестиционно намерение на „ДЕВИН” АД

О Б Я В Я В А М Е:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за обект: „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ на „ Завод за минерални води” на „Девин” АД.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 13.02.2015 г. – 26.02.2015 година, в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, ІІ етаж, стая 12, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Златка Устабашиева – главен експерт „ЗСиЕ” в отдел „УТИОС”, тел. 03041/23-35.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер