Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Заповед № РД-09-364/12.08.2022 г. на кмета на община Девин за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 12 Август 2022г. 16:49ч.

 

Заповед №РД-09-364/12.08.2022 г. на кмета на община Девин за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. ОТВОРИ

 

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. ОТВОРИ

 

Технологичен план ОТВОРИ

 

Тръжна документация ИЗТЕГЛИ

 

Протокол №1-2201/30.08.2022г. за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в самостоятелно обособени обект №2201.  ОТВОРИ

 

Заповед №РД-09-393/30.08.2022 г. на кмета на община Девин за обявяване класирането на участниците в проведената на 30.08.2022 г. процедура „търг с тайно наддаване“ за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен.  ОТВОРИ

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер