Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +" Стартира Проект BG05M9OP001-6.004-0170 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ в община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 01 Август 2022г. 08:31ч.

                                                                                     logo proekti

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Стартира Проект BG05M9OP001-6.004-0170 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ в община Девин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

На 02.08.2022 г. ще стартира проект „Патронажна грижа + - Компонент 2“. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004-0170-C01. Проектът ще се изпълнява в 2 дейности.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейност 1 – Патронажна грижа:

Целта на дейността е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания от Община Девин, чрез услуги в домашна среда. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.

Общата продължителност на проекта е 6 месеца. Услугата ще се предоставя в рамките на 6 месеца. Ще бъдат обхванати минимум 37 потребителя. Услугите ще се предоставят от: 1 специалист "Здравни грижи" - медицинска сестра /фелдшер; 1 психолог; 1 диспечер и 10 души "Домашни санитари". Ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на потребителите.

Дейност 2 - Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейност.

Целта на дейността е предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга.

Целевите групи, които ще бъдат обхванати по схема „Патронажна грижа +“ са:

  •  Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности;
  •  Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 55 705,45 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ 55 705,45 лева.

 

 

 


www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа +в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-6.004-0170-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2“ Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер