Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информация за внесено искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдно стопанство за отглеждане на говеда от автохонна порода – „Българско родопско говедо“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 14 Ноември 2022г. 10:51ч.

 

ОБЩИНА  ДЕВИН


О Б Я В А

 до

Заинтересованите лица и общественост

Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията за внесеното искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдно стопанство за отглеждане на говеда от автохонна порода – „Българско родопско говедо“ в ПИ 73105.21.18, по плана на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян:

На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомяваме, че копие на документацията можете да намерите на:

  • следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39872;
  • в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” №1, ІІ-етаж, стая №12, в продължение на 14 (четиринадесет)дни всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, в периода от 14.11.2022 г. до 27.11.2022 г.;
  • на интернет страницата на Община Девин https://www.devin.bg/.

Лице за контакти:

Нагиян Селим – ст. експерт „Екология, програми и развитие”

тел.: 03041/23-35

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер