Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Съобщение относно регистрацията на водовземните съоръжения – кладенци, сондажи и др.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 14 Ноември 2022г. 15:10ч.

ОБЩИНА ДЕВИН


СЪОБЩЕНИЕ

до

Заинтересованите лица и общественост

Община Девин Ви уведомява, че Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи и др., в срок до 28 ноември 2022 г. да подадат Заявления за тяхната регистрация.

Образец на Заявление за регистрация на водовземни съоръжения – кладенци, сондажи и др. могат да бъдат изтеглени от следния линк: https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=285 от сайта на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив, и да се подадат чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметски наместник по местонахождение. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на Басейнова дирекция – гр. Пловдив постъпилите в този период заявления.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и същите подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административно – наказателна отговорност.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер