Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, насрочени на 21.11.2022 г. и 22.11.2022 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Ноември 2022г. 16:18ч.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

21.11.2022 г. /ПОНЕДЕЛНИК/

1. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 21.11.2022 г. /понеделник/ от 17:00 часа

2. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 21.11.2022 г. /понеделник/ от 17:30 часа

 

22.11.2022 г. /ВТОРНИК/

1. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 22.11.2022 г. /вторник/ от 17:00 часа

2. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

              ЗАСЕДАНИЕ: 22.11.2022 г. /вторник/ от 17:30 часа

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер