Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение от служба „Местни данъци и такси“ на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК и списък на лицата, които да се явят за връчване на Акт за установяване на задължение
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Декември 2022г. 09:58ч.

герб-община 2ОБЩИНА ДЕВИН


           СЛУЖБА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

       СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в служба "МДТ”, Център за административно обслужване на Община Девин, ул. "Орфей” №1, от 08:00 до 17:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че същите не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото  лице

Булстат ЕГН                       

Вид на задължението                  

Вид на документа                          

1

Съобщение   № 01 от 20.12.2022 г.

КРИСТИЯН АСЕНОВ СОКОЛОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК 

6095-1/18.10.2022 г.

2

01 от 20.12.2022 г.

КРИСТИЯН АСЕНОВ СОКОЛОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация 

6095-1 /18.10.2022 г.

 

3

Съобщение     № 02 от 20.12.2022 г.

ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ КИЧУКОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

6096-1/18.10.2022 г.

4

02 от 20.12.2022 г.

ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ КИЧУКОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

6096-1/18.10.2022 г.

5

Съобщение   № 03 от 20.12.2022 г.

СЕВДА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

6097-1/18.10.2022 г.

6

03 от 20.12.2022 г.

СЕВДА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация 6097-1/18.10.2022 г.

7

Съобщение   № 04 от 20.12.2022 г.

„АМАРИЛИС“ ЕООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

6107-1/22.11.2022 г.

8

04 от 20.12.2022 г.

„АМАРИЛИС“ ЕООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

6107-1/22.11.2022 г.

9

Съобщение   № 05 от 20.12.2022 г.

„ЛОКАЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД РИСОРСИС“ АД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

6116-1/05.12.2022 г.

10

05 от 20.12.2022 г.

„ЛОКАЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД РИСОРСИС“ АД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

6116-1/05.12.2022 г.

11

Съобщение   № 06 от 20.12.2022 г.

ПЕТЪР РУМЕНОВ ВЕЛЧЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

6101-1/21.11.2022 г.

12

06 от 20.12.2022 г.

ПЕТЪР РУМЕНОВ ВЕЛЧЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

6101-1/21.11.2022 г.

13

Съобщение   № 07 от 20.12.2022 г.

„ВИЕНТЕС“ ООД

**********

Данък върху превозните

средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

6112-1/22.11.2022 г.

14

07 от 20.12.2022 г.

„ВИЕНТЕС“ ООД

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение по декларация

6112-1/22.11.2022 г.

15

Съобщение   № 08 от 20.12.2022 г.

„ЕР ЕНД ЕМ – ПЛАНЕТ ГРУП“ ООД

**********

Данък върху превозните

средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

6111-1/22.11.2022 г.

16

08 от 20.12.2022 г.

„ЕР ЕНД ЕМ – ПЛАНЕТ ГРУП“ ООД

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение по декларация

6111-1/22.11.2022 г.

17

Съобщение   № 09 от 20.12.2022 г.

„ХОЛМАР ХОУМС“ ООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

6105-1/22.11.2022 г.

18

09 от 20.12.2022 г.

„ХОЛМАР ХОУМС“ ООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

6105-1/22.11.2022 г.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер