Начало ОБЯВЛЕНИЯ Програми и стратегии за управление Проект на Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 17 Януари 2023г. 10:10ч.

герб-община 2

 

     ОБЩИНА ДЕВИН   


                   

                                                                                                               ПРОЕКТ!

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2023 ГОДИНА

Настоящата програма отразява намеренията на Община Девин за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г. Тя съдържа:

1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за: предоставяне под наем, за продажба, отстъпено право на строеж и отстъпено право на строеж – отредени за изграждане на социални жилища, продажба на дялове и акции, придобиване, замяна и ликвидиране на съсобственост и дарение.

2. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и служителите от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети:

-        Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинските активи.

-        Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при осъществяването на отделните сделки.

-        Стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове.

-        Ефективност, целесъобразност и гарантиране на обществения интерес.

-        Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални ограничителни критерии или параметри при осъществяване на дадена сделка.

-        Постигане на висока социална и икономическа ефективност.

I. Имоти за отдаване под наем:

1. Имоти отдадени под наем:

А) Помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем/лева

1

2

3

4

5

1.

Помещение в кметство

с. Кестен

Лекарски кабинет

12

8.40

2.

Бивш гарнизонен бар, гр. Девин, ул. „Родопи” №20

Игрална спортна зала

122.50

220.50

3.

Част от бивш стол СУ „Хр. Ботев”, гр. Девин

Сладкарница

Стол

58

82

138.50

4.

Помещение в СУ „Хр. Ботев”, гр. Девин

Сладкарница

86

86.00

5.

Помещение, ул. ”Родопи” №20, гр. Девин

Шивашки цех

702

198

529.20

6.

Помещение – кметство,

с. Осиково

Всестранни дейности

склад

52

20  

62.00

7.

Помещение – гр. Девин, ул. ”Граничар”

Гараж

18

34.20

8.

Помещение - Здравна служба – с. Гьоврен

Зъболекарски кабинет

22

4.32

1

2

3

4

5

9.

Помещение- Здравна служба с. Грохотно

Зъболекарски кабинет

18

2.88

10.

Помещение – Здравна служба, с. Лясково

Лекарски кабинет

12

10.80

11.

Помещение – Здравна служба, с. Осиково

Лекарски кабинет

20

3.60

12.

Помещение – Здравна служба, с. Михалково

Лекарски кабинет

27

10.80

13.

Помещение – Здравна служба, с. Грохотно

Лекарски кабинет

20

18.00

14.

Помещение – Здравна служба, с. Гьоврен

Лекарски кабинет

18

14.40

15.

Помещение – Здравна служба, с. Триград

Лекарски кабинет

40

22.50

16.

Помещение – Здравна служба, с. Селча

Лекарски кабинет

40

7.20

17.

Помещение – Здравна служба, с. Триград

Зъболекарски кабинет

20

                 3.60

18.

Помещение –стая на пастира, гр. Девин, ул. „Армейска”

Всестранни дейности

    33

               51.15

19.

Помещение – стая № 307, ет. 3, в общинско общежитие на ул. „Явор“ № 1, гр. Девин

Лекарски кабинет

17

39.10

20.

Помещение в сграда с идентификатор 20465.504.1509.1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

15

34.50

21.

Помещение – в сграда с идентификатор 20465.502.218.1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

14

28.00

22.

Стая 205, ет. ІІ в общежитие, ул. Явор” 1

офис

17

8.50

23.

Помещение, бивш бар Прима, ул. „Орфей” №1

ресторант

250

821.00

24.

Селскостопанска сграда в с. Кестен

Всестранни дейности

161

128.80

25.

Стая №10 в дома на културата

офис

17

30.30

26.

Част от помещение в сграда 73105.501.208.6, с. Триград

За банкомат

2

6.40

27.

Помещение   находящо се в сграда с идентификатор 73105.501.200.1, с. Триград

За производствени дейности

130

143.00

28.

Помещения приземен етаж, ул. „Явор” №1, гр. Девин

Склад

Всестранни дейности

55

57

49.50

102.60

29.

Помещение 20465.502,5020.1.2, гр. Девин, ул. „Родопи“

Тоалетна

15

52.00

30.

Помещение   находящо се на тавански етаж в сграда с идентификатор 73105.501.200.1, с. Триград

За всестранни дейности

70

100.00

1

2

3

4

5

31.

Помещение   находящо се на трети етаж в сграда с идентификатор 73105.501.341.1, с. Триград

За всестранни дейности

96

105.60

Б) Терени:

№ по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Терен – гр. Девин, кв. 63

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

10.80

2.

Терен – гр. Девин,

ул. „Катя Ванчева”

За поставяне на павилион за търг. дейност

5

5.50

3.

Терен – гр. Девин, ул.Освобождение

За поставяне на павилион за търг. дейност

18

25.20

4.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

За поставяне на павилион за търг. дейност

25

27.50

5.

Терен – гр. Девин, ул.Освобождение

За поставяне на павилион за търг. дейност

10

9.46

6.

Терен – гр. Девин, ул.Освобождение

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

12.60

7.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

12.60

8.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

22.00

9.

Терен – гр. Девин, ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

20.64

10.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

6.25

8.40

11.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

22.00

12.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

25

22.00

13.

Терен – гр. Девин,

ул. Първи май

Сладкарница

15.27

16.80

14.

Терен – кв. Настан,

За поставяне на павилион за търг. дейност

12

11.52

15.

Терен – кв. Настан

За поставяне на павилион за търг. дейност

10

11.00

16.

Терен – кв. Настан,

За поставяне на павилион за търг. дейност

6

6.60

17.

Терен – кв. Настан, ул. „Лиляна Димитрова“

За поставяне на навес

58.5

55.58

1

2

3

4

5

18.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

5.40

19.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

5.40

20.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

5.40

21.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

За увеселителни игри

54

59.40

22.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

Български спортен тотализатор

8,75

37.73

23.

Терен – гр. Девин

Български пощи

16

19.20

24.

Терен – с. Стоманево

За поставяне на транслатор

300

480.00

25.

Терен – Беденски бани

За масажни услуги

30

18.00

26.

Терен – Беденски бани

За масажни услуги

12

10.00

27.

Терен – част от имот с идентификатор 20465.502.11 и част от имот 20465502.5029, гр. Девин

За поставяне на навес

250

150.00

28.

Терен, гр. Девин, ул. „Васил Левски”

За склад

29

21.12

29.

Терен гр. Девин , ул. „Орфей” №1

Кафе машина

1

5.00

30.

Терен гр. Девин , пл. „Възраждане”

Вендинг машини

8

               61.20

31.

Терен гр. Девин , ул. „Освобождение”

Кафе машина

1

2.60

32.

Терен гр. Девин , ул. „Освобождение”

Кафе машина

1

10.10

33.

Терен гр. Девин , ул. „Освобождение”

Витрина за сладолед

3

4.70

34.

Терен гр. Девин , ул. „Освобождение”

Витрина за сладолед

6

9.40

35.

Терен гр. Девин , пл. „Възраждане”

кафе машини

1

               2.30

36.

Терен гр. Девин , пл. „Васил Левски” №1

кафе машина

1

                 3.30

37.

Терен гр. Девин , пл. „Дружба” №1

кафе машина

1

               77.40

38.

Терен парк „Острова”

Увеселителни игри

6

4.70

39.

Терен парк „Острова”

Увеселителни игри

9

               39.30

40.

Терен с. Брезе

Преместваем търговски обект

15

16.50

41.

Терен с. Брезе

Преместваем търговски обект

15

66.00

42.

Терен с. Брезе

Преместваем търговски обект

15

28.50

43.

Терен, ул. Първи май”

паркинг

225

375.00

44.

Терен, ул. „Родопи”

паркинг

270

486.00

45.

Терен, ул. „Освобождение“

Детска площадка

120

10.00

46.

Терен, ул. „Родопи“

Колонки за зареждане на ел. автомобили

25

40.00

В) За жилищни нужди:


по

ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

гр. Девин, ул. „Ал. Костов”, бл. ”Здравец” – ап. 8

За жилищни нужди

56.60

33.60

2.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 5

За жилищни нужди

50

19.98

3.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 8

За жилищни нужди

50

19.98

4.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 9

За жилищни нужди

62

24.41

5.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап.11

За жилищни нужди

52

19.98

6.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 2, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

31.20

42

75.60

   

7.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 3, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

 21425hnhgbnfgbv4221521542

Безвъзмездно

8.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 4, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

221221515521221615212121

Безвъзмездно

9.

гр. Девин, бл. К – 2, ап. 25

За жилищни нужди

71

42.84

10.

гр. Девин, бл. Д – 3, ап. 40

За жилищни нужди

34

26.96

11.

гр. Девин, бл. Д – 4, ап. 20

За жилищни нужди

54

31.98

12.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 1

За жилищни нужди

76

45.60

13.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 14

За жилищни нужди

38

68.40

14.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 18

За жилищни нужди

38

23.40

15.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 19

За жилищни нужди

43

38.22

16.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 33

За жилищни нужди

62

49.01

17.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 35

За жилищни нужди

54

69.22

18.

гр. Девин, общежитие на ул. „Явор” №1 – І, ІІ, ІІІ етаж

За жилищни нужди

17-ст.101

10.20

17- ст.102

10.20

17-ст.103

30.60

34-ст.104 и 105

20.40

17-ст.106

10.20

17- ст. 108

10.20

17- ст. 109

10.20

17-ст.111

10.20

34- стаи 201 и 202

20.40

17-ст-204

10.20

34- стаи 207 и 208

20.40

 

   

17- ст.209

10.20

17-ст.210

30.60

17-ст.211

10.20

17-ст.212

10.20

 

   

17-ст.301

10.20

34- стаи 302 и 303

20.40

 

   

34- стаи 304 и 305

20.40

17-ст.306

10.20

17-ст.308

10.20

17-ст.309

10.20

17-ст.310

10.20

17- ст.311

10.20

17-ст.312

10.20

2. Имоти за отдаване под наем:

А) Помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв. м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Стая на втори етаж в масивна сграда, с. Осиково

Всестранни дейности

18

21.60

2.

Помещение – гр. Девин Бивш военен пункт

За склад

8

19.80

1

2

3

4

5

3.

Помещение здравна служба Гьоврен, стая №3, етаж 1

За козметичен салон

18

18.00

4.

Стая 206, ет. ІІ в общежитие, ул. Явор” 1

офис

17

8.50

5.

Стая в селскостопанска сграда 66130.3.390.1 в с.Селча/ракиджийница/

Всестранни дейности

15,7

25.12

Б) Терени:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв. м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”, терен №4

За поставяне на павилион за фризьорски салон

15

21.00

2.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”, терен №1

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

16.50

3.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”, терен №5

За поставяне на павилион за търг. дейност- плодове и зеленчуци

15

16.50

4.

Терен – гр. Девин, ул. „Родопи”, терен №2

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

16.50

5.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”, терен №6

За поставяне на павилион за търг. дейност – продукти за растителна защита

20

22.00

6.

Терен – кв. Настан, ул. „Лиляна Димитрова“

За поставяне на павилион за търг. дейност- плодове и

5

4.00

7.

Терен – с. Триград

ПИ 73105.501.200

За поставяне на павилион за търг. дейност

16

11.20

8.

Терен – с. Триград

ПИ 73105.501.208

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

14.00

9.

Терен – с. Триград

ПИ 73105.501.585

За поставяне на павилион за търг. дейност

16

11.20

10.

Терен - с. Триград,

ПИ 73105.501.270

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

6.30

11.

Терен – с. Лясково, УПИ XIII, кв.12

За поставяне на павилион за търг. дейност

40

28.00

12.

Терен – с. Лясково, между кв.12 и кв.15

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

6.30

13.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”, терен №3

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

16.50

14.

Терен – гр. Девин, част от ПИ 20465.502.1544

Колонки за зареждане на ел. автомобили

12,5

14.26

15.

Терен – с. Триград, част от ПИ 73105.501.270

Колонки за зареждане на ел. автомобили

12,5

2.61

В) За жилищни нужди:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 1, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

42

42

42

75.60

75.60

75.60

75.60

2.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща №2

За жилищни нужди

42

42

75.60

75.60

3.

Бл. “Светлина“, ап. № 2, с. Гьоврен

За жилищни нужди

65

26.00

4.

гр. Девин, Общежитие на ул. ”Явор” № 1 стаи 110, 112

За жилищни нужди

2х17

20.40

 

         Очакван годишен приход от наем: 83 967.00 лв.

II. Продажба:

по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

ПИ 20465.506.10 , УПИ – IV, кв. 134, гр. Девин

640 кв. м.

за жилищно строителство

4 200

2.

ПИ 20465.506.95 , УПИ – ХI, кв. 134, гр. Девин

782 кв. м.

за жилищно строителство

6 000

3.

ПИ 20465.506.1169 , УПИ –XLV, кв. 87, гр. Девин

253 кв. м.

Застроен парцел

3 000

4.

ПИ, УПИ – I, кв.2, с. Гьоврен

550 кв. м.

за жилищно строителство

4 000

5.

ПИ, УПИ – VІІІ,кв.2, с. Гьоврен

550 кв. м.

за жилищно строителство

4 000

6.

ПИ, УПИ – VІ,кв.5, с. Гьоврен

480 кв. м.

за жилищно строителство

3 800

7.

ПИ, УПИ – VІІ,кв.5, с. Гьоврен

620 кв. м.

за жилищно строителство

4 500

8.

ПИ, УПИ – VІІІ,кв.5, с. Гьоврен

670 кв. м.

за жилищно строителство

5 000

9.

ПИ, УПИ – Х,кв.5, с. Гьоврен

630 кв. м.

за жилищно строителство

4 800

10.

ПИ, УПИ – ХІІ,кв.5, с. Гьоврен

620 кв. м.

за жилищно строителство

4 800

11.

ПИ, УПИ – ХІІІ,кв.5, с. Гьоврен

640 кв. м.

за

жилищно строителство

4 800

12.

ПИ, УПИ – ІІ, кв.6, с. Гьоврен

780 кв. м.

За

жилищно строителство

5 500

13.

ПИ, УПИ – ІІІ, кв.6, с. Гьоврен

580 кв. м.

за жилищно строителство

4 200

14.

ПИ, УПИ – ХІІ, кв.14, с. Гьоврен

575 кв. м.

за

жилищно строителство

4 800

15.

ПИ, УПИ – ХІІІ, кв.14, с. Гьоврен

610 кв. м.

За

жилищно строителство

4 800

16.

ПИ 73105.501.199 – с. Триград

813 кв. м.

Застроен парцел

25 000

17.

ПИ 73105.501.187 – с. Триград

356 кв. м.

За

жилищно строителство

4 000

18.

ПИ 20465.506.486,УПИ-VІ, кв.131 гр. Девин

240 кв. м.

Незастроен парцел

4 500

19.

ПИ: 73105.501.563, 564, 565, 566, 567, 568, 569 и 570 гаражни клетки в с. Триград

20 кв. м. всяка

Незастроен парцел за гаражи

3 500

20.

ПИ, с. Гьоврен ,УПИ-ХVІІІ, кв.1 за     1бр.гаражна клетка

18 кв. м.

Незастроен парцел за гаражи

300

21.

ПИ 20465.501.1273 в УПИ-ХХІІ, кв.48 по ПУП на гр. Девин

521 кв. м.

незастроен жилищен парцел

4 000

22.

ПИ 20465.501.1272 в УПИ-ХХІ, кв.48 по ПУП на гр. Девин

614 кв. м.

незастроен жилищен парцел

4 500

23.

ПИ 20465.501.516 , УПИ –ІX, кв. 52, гр. Девин

410 кв. м.

Застроен парцел

5 000

24.

ПИ в землището на с. Беден,

м. “Брязово“

03112.69.10

3 294 кв. м.

Микроязовир с бетонови стени и дъно

15 000

25.

ПИ 20465.502.1185 , УПИ –VII, кв. 91, гр. Девин

373 кв. м.

Застроен парцел

4 000

26.

ПИ 20465.88.129, м. «Дувана»

3987 кв. м.

За база за селскост. и горскостопанска техника-земеделска

5 800

27.

ПИ 20465.504.1556 - гр. Девин, обществен обект, комплекс

4126 кв. м.

За друг обществен обект, комплекс

930 000

28.

ПИ, УПИ – ІV,кв.20, с. Гьоврен

Ал.

445 кв. м.

Застроен парцел

4 000

29.

ПИ 20465.501.1202 , УПИ –III-1202, кв. 138, гр. Девин

620 кв. м.

Застроен парцел

6 000

30.

Първи етаж/читалище/ от масивна

Двуетажна сграда в с. Михалково, кв. 16, пл. № 78

380 кв. м.

Част от сграда

На база изготвена оценка от лицензиран оценител

31.

с. Осиково ПИ с идентификатор 54198.10.355

5752 кв. м.

За почивен лагер

На база изготвена оценка от лицензиран оценител

32

Проектни имоти с №№195, 196, 197, 198 в кв. 9 и кв. 10, с.Михалково

18 210     кв. м.

За изграждане на ФВИ

На база изготвена оценка от лицензиран оценител

           

Общо приходи от продажба: 1 083 800 лв.

III. Отстъпено право на строеж (ОПС):

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по   КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

ПИ 17957.501.367 , УПИ-І,

кв.21, с. Грохотно

458 кв. м.

Незастроен парцел

1 000

2.

ПИ 17957.501.366 , УПИ-ІІ, кв.21, с. Грохотно

512 кв. м.

Незастроен парцел

1 200

1

2

3

4

5

3.

ПИ 17957.501.356 , УПИ-ІІІ, кв.21, с. Грохотно

560 кв. м.

Незастроен парцел

1 300

4.

ПИ 17957.501.355 , УПИ-ІV, кв.21, с. Грохотно

495 кв. м.

Незастроен парцел

1 100

5.

ПИ 17957.501.326 , УПИ-ІII, кв.24, с. Грохотно

417 кв. м.

Незастроен парцел

1 000

6.

ПИ 73105.501.444 , УПИ-ХХIХ, кв.2, с. Триград

672 кв. м.

Незастроен парцел

2 000

7.

ПИ 73105.501.512 , УПИ-I, кв.2, с. Триград

320 кв. м.

Незастроен парцел

1 000

8.

ПИ 20465.501.1275 , УПИ – IV, кв. 137, гр. Девин

589 кв. м.

Незастроен парцел

2 900

9.

ПИ 20465.501.1276 , УПИ – III, кв. 137,   гр. Девин

566 кв. м.

Незастроен парцел

2 800

10.

ПИ 20465.501.1277 , УПИ – II, кв. 137,   гр. Девин

577 кв. м.

Незастроен парцел

2 800

11.

ПИ 20465.501.1270 , УПИ –ХVIII, кв. 48,   гр. Девин

457 кв. м.

Незастроен парцел

2 300

12.

ПИ 20465.502.1648 , УПИ -Х, кв. 76а, гр. Девин

360 кв. м.

Незастроен парцел

1 800

Общо приходи от продажба на ОПС: 21 200 лв.

IV. Право на пристрояване и надстрояване:

по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

Право на настрояване в ПИ 2046501.33

53 кв. м.

Над сграда 20465.501.33.2

       316.90

                          

       Общо приходи от пристрояване и надстрояване: 316.90 лв.

V. Отстъпено право на строеж (ОПС) отредени за изграждане на социални жилища:

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

-

-

-

-

VI. Продажба на дялове и акции:

№ по ред

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В %

Прогнозна цена лв.

1

2

3

4

1.

ОРФЕЙ – ХОТЕЛ – АД

17,33%

400 000

Общо приходи от продажба на дялове: 400 000 лв.

VII. Придобиване:

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ, ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена лв.

1

2

3

4

1.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.1520, гр. Девин Каров

65 кв. м.

/за озеленяване/

3 120

2.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.245, гр. Девин Каров

47 кв. м.

/за улица/

2 256

3.

ПИ с идентификатор 18424.3.500, с. Гьоврен

218 кв. м.

/за гробищен парк/

1 727

1

2

3

4

4.

ПИ с идентификатор 18424.3.502, с. Гьоврен

159 кв. м.

/за гробищен парк/

1 259

5.

ПИ с идентификатор 18424.3.503, с. Гьоврен

318 кв. м.

/за гробищен парк/

2 519

6.

ПИ с идентификатор 03112.73.30, с. Беден

1317 кв. м.

/за гробищен парк/

3 872

7.

Проектен имот с идентификатор 20465.502.41, гр. Девин

83 кв. м.

/за улица/

1 200

8.

Проектен имот с идентификатор 20465.502.40, гр. Девин

43 кв. м.

/за улица/

630

9.

ПИ: 11733.502.154; 156; 157; 158; 160; 163 в с. Водни пад

405 кв. м.

2 672

     Общо разходи за придобиване: 19 255 лв.

VIII. Замяна и ликвидиране на съсобственост:

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена, лв.

1

2

3

4

5

1.

ПИ 20465.505.1560 , УПИ –VII, кв. 91, гр. Девин

222 кв. м

Застроен парцел- ликвидиране на съсобственост

8 500

2.

ПИ с пл. № 180, УПИ I , кв. 12, с. Осиково

360 кв. м.

 

Застроен парцел- ликвидиране на съсобственост

2 500

3

УПИ I, кв. 5 с. Селча

500 кв. м.

Парцел за промишлени нужди- ликвидиране на съсобственост

4 000

                        

   Общо приходи от ликвидиране на съсобственост: 15 000 лв.

 

 

VII. Земеделски земи от общинския поземлен фонд:

1. Брой имоти от общински поземлен фонд, предвидени за управление през 2023г. /отдадени под наем и за отдаване под наем/ - общо 941 бр.

2. Очаквани приходи за 2023 г. от отдадените под наем имоти от общинския поземлен фонд: 24 582,18 лв. / Двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и два лева и 18 стотинки/.        


Прогнозна цена на предлаганите за продажби имоти в това число по чл.35, ал.3 от ЗОС – 1 083 800 лв.

Очаквани приходи от продажби 33 % от прогнозните - 357 654 лв.

Прогнозна цена от продажба на дялове и акции400 000 лв.

Прогнозни цени на приходите от ОПС – 21 200 лв.

Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните – 7 844 лв.

Прогнози цени на имоти за замяна и ликвидиране на съсобственост - 15 000 лв.

Очаквани приходи от замени и ликвидиране на съсобственост 100% от прогнозните – 15 000 лв.

Очаквани приходи от наем на общински имоти – 83 967 лв.

Общо приходи от програмата – 860 465 лв.

Общо разходи от програмата – 39 255 лв., /в това число 19 255 лв. разходи за придобиване и 20 000 лв. за подмяна на ел. инсталация и монтаж на електромери в общежитие/

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Девин през 2023 год. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 год. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

 

Изпълнението на програмата се възлага на Кмета на общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер