Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински жилища Проекто - списък на постъпили молби - декларации на граждани, одобрени за включване в картотеката за 2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 18 Януари 2023г. 11:23ч.

герб-община 2

 ОБЩИНА ДЕВИН


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ПОСТЪПИЛИ МОЛБИ – ДЕКЛАРАЦИИ НА ГРАЖДАНИ, ОДОБРЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАРТОТЕКАТА ЗА 2023 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

 

І ГРУПА - НЯМА

   
 

 

   
 

ІІ ГРУПА- НЯМА

   
 

 

   
 

ІІІ ГРУПА - НЯМА

   
       
 

                   ІV ГРУПА - НЯМА

   
       
       
 

V ГРУПА

   

1.

Десислава Емилова Бошнакова

-

2

2.

Севдалина Демирова Борисова

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.3 ОТ НАРЕДБА № 3 ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАРТОТЕКАТА ЗА 2023 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

Снежана Асенова Митева

-

4

2.

Северина Антимова Андреева

-

1

3.

Здравко Асенов Гушков

-

2

4.

Светослав Иванов Птухин

-

2

5.

Северина Новакова Юрукова

-

1

6.

Ирина Асенова Димитрова

-

1

7.

Айше Дуранова Далова

2

6

8.

Юлия Евтимова Караджова

2

3

9.

Йоана Светославова Птухина

2

3

10.

Виделин Деянов Арнаудов

-

1

11.

Светозар Младенов Фъзлов

1

3

12.

Арфе Юсеинова Балталийска

-

2

13.

Николай Венелинов Фъзлов

-

4

14.

Бистра Иванова Александрова

-

1

15.

Елена Райчева Искренова

-

1

16.

Руска Левичкова Бадева

3

4

17.

Румяна Руменова Дупчева

-

1

18.

Роза Орлинова Звездова

-

1

19.

Марияна Владимирова Сертова

-

2

20.

Севдалина Демирова Борисова

-

1

21.

Десислава Емилова Бошнакова

-

2

22.

Бинка Феликсова Ковачева

-

3

23.

Илияна Миткова Ангелова

4

6

24.

Слави Емилов Атанасов

-

1

25.

Малинка Божилова Смилянова

-

1

26.

Веска Дамянова Котупова

1

2

27.

Светлана Здравкова Василева

-

1

28.

Радостина Ясенова Сапунджиева

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ОДОБРЕНИ/НАСТАНЕНИ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ЗА 2023 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Георги Крумов Рахнев

-

1

2.

Славчо Руменов Дичев

-

3

3.

Роман Стефанов Чавдаров

-

1

4.

Надежда Орлинова Звездова

-

2

5.

Красимир Митков Хаджиев

-

2

6.

Детелина Иванова Любенова

-

2

7.

Владимир Симеонов Лалев

2

4

8.

Минка Стоилова Димитрова

-

1

9.

Славчо Фиданов Арнаудов

-

1

 

Проекто-списъците са публикувани на интернет-страницата на община Девин и са поставени на видно място на информационното табло в административната сграда на община Девин на ул. „Дружба” 1, както и в Центъра за административно обслужване в гр. Девин, ул. „Орфей” 1.

В срок от 14 дни от публикуването на проекто-списъците заинтересованите лица могат да направят възражения.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер