Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Съобщение на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян, относно Данъчна кампания 2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Януари 2023г. 09:20ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2023 г.

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка със започналата кампания по прием на декларации, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян, НАПОМНЯ, че срокът за подаване на декларациите за облагане доходите на физическите лица, получени през 2022 г., изтича на 2 май 2023 година.

Физическите лица, регистрирани, като земеделски стопани декларират доходите си пред приходната агенция само по електронен път. Подаването на формулярите може да се направи с Персонален индификационен код (ПИК) или чрез класифициран електронен подпис.

Лицата, които подадат годишната си декларация до 31 март 2023 г. по електронен път ще ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв.

Лицата, извършващи стопанска дейност, като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци както и физически лица в случаите по чл.29а от ЗДДФЛ подават годишната данъчна декларация в срок от 1 март до 30 юни 2023 г.

Физически лица, получили доходи от субсидии през 2022 г. и не са регистрирани като земеделски стопани в Държавен фонд земеделие, не следва да подават годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, тъй като този доход се облага с окончателен данък при източника.

Обслужващата банка на ТД на НАП Пловдив, офис Смолян е „ИНВЕСТБАНК” АД.

Банковите сметки са следните:

Сметка за приходите на централния бюджет

Смолян

ЦБ

7301

IORTBGSF

BG86IORT80198100730100

110000

Сметка за приходите за социалноосигурителни фондове към НОИ

Смолян

НОИ

7315

IORTBGSF

BG19IORT80198500080500

551111

Сметка за приходите за НЗОК

Смолян

НЗОК

7316

IORTBGSF

BG79IORT80198600080600

561111

Сметка за осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО

Смолян

ДЗПО

7318

IORTBGSF

BG05IORT80198800080800

581111

 

Офисът на НАП в Смолян е с непрекъснато работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер