Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, насрочени на 23.01.2023 г. и 24.01.2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Януари 2023г. 16:44ч.

 

ОбС-Девин 2


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

23.01.2023 г. /ПОНЕДЕЛНИК/

 

1.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 23.01.2023 г. /понеделник/ от 17:15 часа

 

2. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 23.01.2022 г. /понеделник/ от 17:15 часа

 

24.01.2023 г. /ВТОРНИК/

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 24.01.2023 г. /вторник/ от 17:15 часа

 

2. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 24.01.2023 г. /вторник/ от 17:15 часа

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер