Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отстъпване право на строеж Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно отстъпено право на строеж за поземлени имоти, находящи се в гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 06 Февруари 2023г. 12:40ч.

image.png

ОБЩИНА ДЕВИН


 О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-30/26.01.2023 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно отстъпено право на строеж за:

1. Поземлен имот с идентификатор 20465.501.1270, представляващ УПИ ХVIII, кв. 48 по плана за гр. Девин, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, улица „Момчил юнак” №14 с площ 457 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване до 10 м.

2. Поземлен имот с идентификатор 20465.501.1275, представляващ УПИ IV, кв. 137 по плана за гр. Девин, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, улица „Момчил юнак” с площ 589 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване до 10 м.

3. Поземлен имот с идентификатор 20465.501.1276, представляващ УПИ III, кв. 137 по плана за гр. Девин, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, улица „Момчил юнак” с площ 566 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване до 10 м.

4.Поземлен имот с идентификатор 20465.501.1277, представляващ УПИ II, кв. 137 по плана за гр. Девин, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, улица „Момчил юнак” с площ 577 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване до 10 м.

Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

Поземлен имот /ПИ/

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна цена

(в лева) без ДДС

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

ПИ 20465.501.1270 - УПИ ХVIII, кв. 48, гр. Девин, ул.“Момчил юнак“ №14

457

2 227,90

230

230

2

ПИ 20465.501.1275- УПИ IV, кв. 137, гр. Девин, ул.“Момчил юнак“

589

2 871,40

290

290

3

ПИ 20465.501.1276 - УПИ III, кв. 137, гр. Девин, ул.“Момчил юнак“

566

2 759,30

280

280

5

ПИ 20465.501.1277 - УПИ II, кв. 137, гр. Девин, ул.“Момчил юнак“

577

2 812,90

290

290

 

1. Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 10.02.2023 г. до 16:00 часа на 22.02.2023 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ №1.

2. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. ІІ, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 10.02.2023 г. до 16:00 часа на 22.02.2023 г.

3. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, от 10.02.2023 г. до 16:00 часа на 22.02.2023 г.

4. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч., от 10.02.2023 г. до 16:00 часа на 22.02.2023 г.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 01.03.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер