Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване за издаване на ново Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Февруари 2023г. 13:10ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

за издаване на ново разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани”

     (съгласно чл.75 от Закона за водите)

 

 

ОБЕКТ:

                                                                                                     Хотел „Елит“ в поземлен имот с идентификатор 20465.502.12

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Беден, община Девин, област Смолян.

Цел на заявеното водовземане

 

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

 

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на   р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на    11 км. Югоизточно от гр.Девин

 

Системите и съоръжения, за водовземането

 

Сондаж № 4

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

 

ЕКАТТЕ

м. Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

                                                               

Годишно водно количество:

Q год.= 2 153,5 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.068 л/сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ.НИКОЛАЙ ЮРУКОВ

ЗАМ. - КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване:23.02.2023 г. - 08.03.2023 г.

 

Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация Девин.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер