Начало ОБЯВЛЕНИЯ Земеделие Заповед № РД-09-174 от 11.04.2023 г. на кмета на община Девин за забрана на пашата на селскостопански животни
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 12 Април 2023г. 09:36ч.


ЛОГО ДЕВИН

ОБЩИНА ДЕВИН


 

З А П О В Е Д

 № РД-09-174

 гр.Девин, 11.04.2023 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), с цел предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи.

ЗАБРАНЯВАМ:

  1. Пашата на всякакъв вид селскостопански животни, паркирането на коли, устройването на биваци и организирането на игри в естествени ливади, тревни площи, селскостопански култури и трайни насаждения, в ниския и високия район на община Девин, за времето от 12.04.2023 г. до 30.10.2023 г.
  2. Свободното пускане и паша на кокошки и други домашни птици в зелените площи в района на град Девин и населените места на територията на община Девин, за времето от 12.04.2023 г. до 30.10.2023 г.

 

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички кметове на кметства, кметски наместници, животновъди в община Девин, за сведение и          изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на страницата на община Девин и информационното табло на Общинска администрация – Девин.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Николай Юруков – Заместник кмет на община Девин.

 

здравко иванов /п/

Кмет на община Девин

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер