Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение от служба „Местни данъци и такси“ на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК и списък на лицата, които да се явят за връчване на Акт за установяване на задължение
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 25 Април 2023г. 09:18ч.

 

  СЛУЖБА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

       СЪОБЩЕНИЕ

 

             

  Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в служба МДТ, Център за административно обслужване на Община Девин, ул. "Орфей” №1, от 08:00 до 17:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

  В случай, че същите не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени         

№ и дата на съобщението

Име на задълженото  лице

Булстат    ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

Съобщение № 01 от 25.04.2023 г.

ИВО АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№ 6130-1от 26.01.2023 г.

2

01 от 25.04.2023 г.

ИВО АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6130-1 от 26.01.2023 г.

3

Съобщение № 02 от 25.04.2023 г.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВА БОЧУКОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№ 6135 -1 от 26.01.2023 г.

4

02 от 25.04.2023 г.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВА БОЧУКОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6135 -1 от 26.01.2023 г.

5

Съобщение № 03 от 25.04.2023 г.

МАРИЯ СПАСОВА БЕЧЕВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№ 6142-1 от 17.02.2023 г.

6

03 от 25.04.2023 г.

МАРИЯ СПАСОВА БЕЧЕВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6142-1 от 17.02.2023 г.

7

Съобщение № 04 от 25.04.2023 г.

АЛЕКСЕЙ ДАМЯНОВ КАРАДЖОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№ 6145 -1 от 17.22.2023 г.

8

04 от 25.04.2023 г.

АЛЕКСЕЙ ДАМЯНОВ КАРАДЖОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6145 -1 от 17.22.2023 г.

9

Съобщение № 05 от 25.04.2023 г.

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№ 6149 -1 от 15.03.2023 г.

10

05 от 25.04.2023 г.

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6149 -1 от 15.03.2023 г.

11

Съобщение № 06 от 25.04.2023 г.

"СТСКОМ" АД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№ 6119 -1 от 06.01.2023 г.

12

06 от 25.04.2023 г.

„СТСКОМ" АД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6119 -1 от 06.01.2023 г.

13

Съобщение № 07 от 25.04.2023 г.

„ЛЯСКОВОТУР" ООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№ 6120 -1 от 06.01.2023 г.

14

07 от 25.04.2023 г.

„ЛЯСКОВОТУР" ООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6120 -1 от 06.01.2023 г.

15

Съобщение № 08 от 25.04.2023 г.

„ИБВ БЪЛГАРИЯ" ООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

№ 6122 -1 от 06.01.2023 г.

16

08 от 25.04.2023 г.

„ИБВ БЪЛГАРИЯ" ООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6122 -1 от 06.01.2023 г.

17

Съобщение № 09 от 25.04.2023 г.

„ЧЕРИ СТИЛ" ЕООД

**********

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6146 -1 от 22.02.2023 г.

18

Съобщение № 10 от 25.04.2023 г.

„АРКАН" ООД

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци, данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ 6167 -1 от 22.02.2023 г.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер