Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Договаряне без обявление ДБО005-2015 Строителен надзор Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обекти на община Девин по четири обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 23 Февруари 2015г. 16:45ч.

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обекти на община Девин по четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: ”Подпорна стена в УПИ II, кв.75 по ПУП на гр.Девин”.

Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: ”Подпорна стена на ул.”Кокиче”, кв.Саята, гр.Девин, между кв.49 и кв.53 по ПУП на гр.Девин, през о.т. 591, о.т. 592, о.т. 593”.

Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: ”Подпорна стена укрепваща ул.”Васил Левски” през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98 , кв.59 по ПУП на гр.Девин”.

Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: ”Подпорна стена укрепваща главен път в с.Триград, кв.31 по ПУП на с.Триград”

 

Документация - изтегли

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 
Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
Stroitelen_Nadzor.zip gcX9GQxiALHsTfAYEAs+ZD5HQk8= 2015/02/23 13:11:08.0
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер