Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет Покана за участие в начална пресконференция по Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Юни 2023г. 09:51ч.

norway-projekt

 

 

Програма „Опазване на околната среда и климатични

промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

www.eeagrants.bg

„Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа“

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

 по Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01
Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Девин има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция за представяне на Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 “Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат”.

Пресконференцията ще се проведе в Заседателна зала на Общинска администрация - Девин, гр. Девин, ул. "Дружба" №1, на 06.07.2023 г. (четвъртък) от 1400 часа.

Основната целна проекта е да се подобри статусът на околната среда и да се намали ефектът от измененията в климата на територията на трите общини.

Бюджет на проекта- 996 936.64 лв., от които 939 781.21 лв. финансов принос на ФМ на ЕИП

Очакваме Ви!

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” ДБФП №Д-30-24/28.04.2023 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПрограмаОпазване на околната среда и климатични промени” чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на

Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер