Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Открита процедура, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води КЕИ "Мугленски извор": срок на обявяване - 25.02.2015г. - 10.03.2015г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Открита процедура, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води КЕИ "Мугленски извор": срок на обявяване - 25.02.2015г. - 10.03.2015г. - отвори

 

В срока на обявяване заинтересованите лица могат да възразят срещу издаване на разрешителното и/или предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.


Писмени възражения или предложения се представят в Басейнова дирекция - 4 000 - гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 или в деловодството на Община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер