Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Въча с цел изграждане на плаващо съоръжение със срок на обявяване - 25.02.2015г. - 10.03.2015г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Въча с цел изграждане на плаващо съоръжение със срок на обявяване - 25.02.2015г. - 10.03.2015г.  - отвори

 

 

Заинтересованите лица могат да възразят срещу издаване на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.


Писмени възражения или предложения се представят в МОСВ, Дирекция "Управление на водите", отдел "Използване на водите".

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер