Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънпланово заседание на 04.03.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1oтЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА ,свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 04.03.2015 година /сряда/ от 11.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка с вх. № ДЗО – 20 от 23.02.2015г. относно: Бюджетна прогноза на община Девин на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2016 – 2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

        

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер