Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, насрочени на 24.07.2023 г. и 26.07.2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 19 Юли 2023г. 13:48ч.

ОбС-Девин 2


  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

1.ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” (УТОССГС)

ЗАСЕДАНИЕ: 24.07.2023 г. (понеделник) от 17:15 часа

 

2.ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” (ОМДСТК)

ЗАСЕДАНИЕ: 26.07.2023 г. (сряда) от 17:30 часа

 

3.ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (БФЕФП)

ЗАСЕДАНИЕ: 26.07.2023 г. (сряда) от 18:00 часа

 

4.ПК  „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ЗСПЕ)

ЗАСЕДАНИЕ: 26.07.2023 г. (сряда) от 18:45 часа

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер