Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 18 Август 2023г. 15:18ч.

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД

 

       Въз основа на извършената оценка на представените концепции и резултатите от събеседването, при спазване на обявените условия, конкурсната комисия единодушно извърши класиране на кандидатите, както следва:

 

1. Класира на първо място и определя Радка Минчева Грозданова за спечелила конкурса за позицията изпълнителен директор на „МБАЛ - ДЕВИН“ ЕАД с ЕИК 200591288, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Явор“ № 3, общ. Девин, обл. Смолян, с формирана средноаритметична оценка от писмената концепция и проведеното събеседване - 6,0

 

2. Класира на първо място и определя Капка Петрова Бешева - Рахнева за спечелила конкурса за позицията член на Съвета на директорите – представител на Община Девин в управителния орган на „МБАЛ - ДЕВИН“ ЕАД с ЕИК 200591288, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Явор“ № 3, общ. Девин, обл. Смолян, с формирана средноаритметична оценка от писмената концепция и проведеното събеседване - 5,30.

 

3. Класира на първо място и определя д-р Румен Николов Танев за спечелил конкурса за позицията независим член на Съвета на директорите на „МБАЛ - ДЕВИН“ ЕАД с ЕИК 200591288, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Явор“ № 3, общ. Девин, обл. Смолян,с формирана средноаритметична оценка от писмената концепция и проведеното събеседване - 5,40.

 

 

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА

 

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Оценка на писмената концепция

Оценка от събеседването

Средноаритметична оценка от писмената концепция и събеседването /при точност на оценката 0,25/

 

Д-Р НАТАЛИЯ РОСЕНОВА ШАЛАКОВА

 

4,50

4,50

4,50

 

Д-Р РУМЕН НИКОЛОВ ТАНЕВ

 

5,40

5,40

5,40

 

РАДКА МИНЧЕВА ГРОЗДАНОВА

 

6

6

6

 

КАПКА ПЕТРОВА БЕШЕВА - РАХНЕВА

 

5,30

5,30

5,30

 
 

 

Председател на конкурсната комисия

/Николина Хаджиева/

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер