Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, насрочени на 07.09.2023 г. и 11.09.2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 05 Септември 2023г. 14:20ч.

ОбС-Девин 2


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

        1. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско

         стопанство” (УТОССГС)

Заседание: 07.09.2023 г. (четвъртък) от 17:15 часа

 

2.ПК  „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ЗСПЕ)

Заседание: 07.09.2023 г. (четвъртък) от 18:15 часа

 

3.ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (БФЕФП)

Заседание: 11.09.2023 г. (понеделник) от 17:15 часа

 

4.ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” (ОМДСТК)

Заседание: 11.09.2023 г. (понеделник) от 18:00 часа

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер