Начало ОБЯВЛЕНИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 Бланки и формуляри за избирателите
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 Бланки и формуляри за избирателите

Приложение № 7-МИ

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

Приложение № 8-МИ

Заявление – декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 ИК)

Приложение № 9-МИ

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)

Приложение № 10-МИ

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)

Приложение № 11-МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

Приложение № 12-МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК)

Приложение № 13-МИ

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК)

Приложение № 17- МИ              

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)                                                                                                                             


Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес: https://www.grao.bg/elections/

Справка в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. можете да направите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа и чрез позвъняване на безплатния телефон за информация и справки на Община Девин: 0800 18425.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

Заявления по електронен път можете да подадете чрез Портала на Министерство на електронното управление (МЕУ), на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/elections-2023

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер