Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Септември 2023г. 11:29ч.

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД

Въз основа на извършената оценка на представените концепции и резултатите от събеседването, при спазване на обявените условия, конкурсната комисия единодушно извърши класиране на кандидатите, както следва:

 

1. Класира на първо място и определя Радка Минчева Грозданова за спечелила конкурса за позицията изпълнителен директор на „МБАЛ - ДЕВИН“ ЕАД с ЕИК 200591288, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Явор“ № 3, общ. Девин, обл. Смолян, с формирана средноаритметична оценка от писмената концепция и проведеното събеседване - 6,0

 

2. Класира на първо място и определя Капка Петрова Бешева - Рахнева за спечелила конкурса за позицията член на Съвета на директорите – представител на Община Девин в управителния орган на „МБАЛ - ДЕВИН“ ЕАД с ЕИК 200591288, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Явор“ № 3, общ. Девин, обл. Смолян, с формирана средноаритметична оценка от писмената концепция и проведеното събеседване - 5,30.

 

3. Класира на първо място и определя д-р Румен Николов Танев за спечелил конкурса за позицията независим член на Съвета на директорите на „МБАЛ - ДЕВИН“ ЕАД с ЕИК 200591288, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Явор“ № 3, общ. Девин, обл. Смолян, с формирана средноаритметична оценка от писмената концепция и проведеното събеседване - 5,40.

 

Председател на конкурсната комисия

/Николина Хаджиева/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер