Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително № 31610011/21.04.2011 г., продължено с Решение № 1 – ПСР от 21.04.021 г. за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 23 Август 2023г. 14:42ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

за изменение на параметрите в

Разрешително № 31610011/21.04.2011, продължено с

Решение № 1 – ПСР от 21.04.021 г. за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани”

(съгласно чл. 75 от Закона за водите)

 

 

ОБЕКТ:

„Хотел Орфей” АД, разположен на територията на УПИ VI,

кв. 43 по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

 

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр. Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

Шахтов кладенец

 

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

 

ЕКАТТЕ

 

м. Беденски бани, община Девин,

област Смолян

 

 

03112

 

Заявено водно количество

 

Годишно водно количество:

Q год. = 16 073 куб. м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0,38 л/сек л/сек                                                                                                   

 

 

 

  ЗДРАВКО ИВАНОВ

  КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

  Срок на обявяване: 23.08.2023 г. - 05.09.2023 г.

 

  Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството  на Общинска администрация - Девин.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер