Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за гаранциии по договори за обществени поръчки Гаранции за участие Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие. Дата на създаване: 16.01.2015г

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 16 Януари 2015г. 15:20ч.

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

 

 

           
Номер по ред Контрагент предмет стойност на гаранцията основание чл.62 ал1 ЗОП т.1 ,т2 дата на освобождаване
1 ГЕОГРАФИКА ООД изготвяне на ИПГВР - Девин 1300,00 ЧЛ.62 Т.2 17.12.2014
2 ПРОАКТИВ ТИЙМ ЕООД изготвяне на ИПГВР - Девин 1300,00 ЧЛ.62 Т.2 17.12.2014
    ОБЩО: 2600,00    
           
           
  Изготвил:        
  ст.счетоводител/ М.Митева/        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер